Opleiden

Blijf in control met opgeleide medewerkers

Beleidskaders, procedures en instructies zijn een eerste stap bij het introduceren van een milieu, kwaliteits- of veiligheidszorgsysteem. De inhoud van deze documenten integreren in de bedrijfsvoering is het vervolg. Werknemers spelen een cruciale rol spelen in het uiteindelijke succes van uw veiligheidsbeleid. Juiste, volledige en kundige uitvoering geven aan procedures en werkinstructies vraagt om kennis. Door het opleiden van uw werknemers wordt een solide basis gelegd voor een goede en duurzame invulling van uw beleid.

U en uw management komen vaak niet toe aan het ontwikkelen van presentaties/cursusmateriaal om opgestelde procedures en instructies te implementeren op de werkvloer, dit kunt u uitbesteden. KRWmilieu stelt cursusmateriaal samen op basis van de bedrijfseigen documenten. Indien gewenst kan dit worden aangevuld met de jarenlange ervaring welke KRWmilieu heeft op het gebied van veiligheid en milieu.

Vervolgens kan u het opleiden toevertrouwen aan één van uw medewerkers, zo maakt u optimaal gebruik van de kennis welke binnen uw bedrijf aanwezig is. Het is ook mogelijk een trainer in te huren via KRWmilieu.

Voordelen van intern opleiden:

 • Maatwerk maakt de informatie herkenbaar en toegankelijk, dit verhoogt de kwaliteit van de cursus.
 • Medewerkers die goed op de hoogte zijn van het veiligheidsbeleid van uw bedrijf zijn meer betrokken bij de uitvoering en de invulling hiervan. Dit heeft als resultaat een betere veiligheidscultuur.
 • Goede geïnformeerde medewerkers zorgen voor een verbetering van opvolging van onderhoud en inspecties. Dit resulteert in een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • U geeft als (Brzo) bedrijf invulling aan de verplichting tot informeren van uw werknemers over uw veiligheidsbeleid.
 • De focus ligt op het creëren van begrip binnen uw bedrijf en een praktische implementatie van de verplichtingen.

  Enkele voorbeelden van opleidingen en trainingen:

 • Basiscursus Besluit risico’s zware ongevallen (wat is dit voor wetgeving en wat betekent dit voor ons bedrijf).
 • Basiscursus Veiligheidsbeheersysteem (hoe is het VBS voor ons bedrijf opgebouwd en waarom).
 • Taak-specifieke trainingen (per functie(groep) een uitleg van relevante procedures en werkinstructies, onderlinge samenhang en uitvoering).
 • Beoefenen van de Noodorganisatie (op basis van bedrijf specifieke scenario’s en noodplannen uitgewerkte oefeningen).
 • Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf!