Ondersteuning BRZO

Zet wet- en regelgeving om in praktische handvaten

De hoeveelheid wet- en regelgeving omtrent BRZO maakt het lastig om hier in de praktijk invulling aan te geven. KRWmilieu zorgt voor overzicht, zet een koers uit en begeleid implementatie binnen uw bedrijf.

Uitleg en toepassing
Vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen krijgt u invulling van de verplichtingen die worden opgelegd. Denk daarbij aan;

  • procedures uitwerken
  • werkinstructies maken
  • procedures implementeren
  • veiligheidsbeheersysteem (VBS) opzetten
  • opleiden en trainen

De focus ligt op het creëren van begrip binnen uw bedrijf en een praktische implementatie van de verplichtingen.

Uitvoering op locatie
Het draait om uw bedrijf, daarom werkt KRWmilieu zoveel mogelijk bij u op locatie. Het begint altijd met een oriënterend gesprek en als het kan een rondleiding door het bedrijf. Samen stellen we de scope vast van de werkzaamheden. De aanwezige stukken worden verzameld en er wordt contact gelegd met de betrokken personen. Het resultaat wordt besproken en helder uiteengezet. Bij de implementatie kan KRWmilieu de praktische invulling begeleiden.

Tref maatregelen die uw bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zitten. Neem contact op met KRWmilieu.