Risicoberekening

Breng risico’s voor de omgeving in kaart

Vormen uw bedrijfsactiviteiten een risico voor de omgeving? Dan is het verplicht om deze inzichtelijk te maken met een kwantitatieve risico analyse (QRA). De ingewikkelde wetgeving en uitvoering hiervan zet KRWmilieu om in een risicomodel. Hierbij wordt u en uw onderneming zoveel mogelijk ontzorgd.

U krijgt inzicht in de beste oplossing voor uw bedrijf, waarbij het risico voor omwonenden onder de wettelijke norm blijft. Ook de toekomstige plannen van de gemeente voor de omgeving worden besproken, zodat u op lange termijn verzekerd blijft van veilige bedrijfsvestiging.

Werkwijze
De locatie wordt bezocht en de bedrijfsactiviteiten besproken. Hiervanuit wordt een concept rapport met uitgangspunten opgesteld. Dit vormt het vertrepunt voor het inrichten van het risicomodel. De resultaten worden besproken en in de definitieve rapportage opgenomen.

SAFETI-NL
Met SAFETI-NL worden de externe veiligheidsrisico’s berekend. Hiervoor is de verplichte opleiding, ervaring en benodigde licentie in huis.

Beperk de risico’s voor de omgeving met zo min mogelijk hinder voor uw planning.