Over KRW

KRWmilieu heeft een achtergrond in zowel techniek als milieu-inspecties. Dat levert oplossingen op die zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering hebben. En dankzij een praktische mentaliteit worden ingewikkelde procedures en maatregelen zoveel mogelijk buiten de deur gehouden.

Voor de omgang met gevaarlijke stoffen, van vervoer tot opslag en verwerking, heeft KRWmilieu specialistische kennis in huis. Er is jarenlange ervaring als toezichthouder milieu. Communicatie met en procedures van bevoegd gezag zijn bekend terrein. Hier doet u uw voordeel mee.

Het afleveren van heldere en bondige rapportages is één van de speerpunten van KRWmilieu. Ongeacht de inhoud van de rapportage moet u als opdrachtgever de inhoud begrijpen en kunnen toepassenin de praktijk. En als het nodig is kan ook op locatie een instructie of training voor de medewerkers worden verzorgd.

Transparantie staat voorop en wordt in alle werkzaamheden van KRWmilieu doorgevoerd. Zo kunt u als ondernemer elke stap volgen en de resultaten herleiden. Zo voorkomt u ook dat na afronding van een opdracht alleen de oude adviseur nog begrijpt wat is uitgevoerd! Alle stukken zijn ook na de oplevering voor u altijd beschikbaar.

Op basis van uw wensen bepalen we het gewenste service niveau voor de opdracht. Wilt u zelf delen in handen houden dan levert KRWmilieu alleen informatie aan. Ook alles uit handen nemen is een optie. Heeft u een probleem en hier zelf al een mogelijke oplossing voor bedacht? U kunt ook maatregelen of voorzieningen door KRWmilieu laten toetsen aan wet- en regelgeving, zo bent u zeker van uw zaak.