Laat milieuwetgeving geen obstakel zijn

Slim omgaan met milieuwetgeving

Het borgen van wet­ en regelgeving kan een flinke post zijn. Niet alles is voor uw bedrijf van toepassing of is een kleine aanpassing voldoende. KRWmilieu denkt buiten de bekende kaders en zoekt passende oplossingen. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Snel schakelen

Op korte termijn advies nodig na een controle? Voorkom ingewikkelde oplossingen en zet de continuïteit van uw onderneming niet op het spel. KRWmilieu komt ook onder tijdsdruk tot een praktische oplossing.

Techniek telt

Om milieu of veiligheidsrisico’s op te sporen is technische kennis belangrijk. Begrip van installaties, processen en samenhang zorgt voor een efficiëntere aanpak. KRWmilieu is technisch onderlegt en ervaren in uiteenlopende situaties.

Behaalde resultaten

Koole Terminals - Pernis/Nijmegen

"De tankterminals van Koole Terminals vallen onder het Besluit risico zware ongevallen. Het voeren van een veiligheidsbeheersysteem is daarmee wettelijk verplicht. Bij het opstellen en herzien van procedures is een samenhangend en werkbaar systeem gerealiseerd."

Lees verder
Cerexagri - Pernis

"Cerexagri produceert gewasbeschermingsmiddelen in de Rotterdamse haven. Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een aantal uitgangspuntendocumenten opgesteld. Hiermee is de opslag van de gevaarlijke stoffen verder vormgegeven."

Lees verder
Voorne Gas B.V. - Europoort

"Voorne Gas B.V. vult gasflessen en slaat deze op. Dit maakt het bedrijf verplicht een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Deze is opgesteld door KRWmilieu waarmee de veiligheidszones zijn bepaald en gerealiseerd."

Lees verder
SVZ Service - Brielle

"Voor de nieuwe locatie van SVZ Service-Brielle heeft KRWmilieu een Quick-Scan uitgevoerd. Inclusief de wet- en regelgeving die op de activiteiten van toepassing zijn. Het resultaat was snel inzicht in de te nemen maatregelen om te voldoen aan de milieueisen."

Lees verder

Risicoberekening

Breng risico’s voor de omgeving in kaart.

Lees verder

Advies gevaarlijke stoffen

Zet de continuïteit van uw bedrijf niet op het spel.

Lees verder

Ondersteuning BRZO

Zet wet- en regelgeving om in praktische handvaten.

Lees verder

Opleiden en trainen

Blijf in control met opgeleide medewerkers.

Lees verder
“Een praktijkgerichte benadering van milieuvraagstukken is het uitgangspunt van mijn bedrijf. Na jaren ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat milieuwetgeving niet ingewikkeld hoeft te zijn. Breng de boodschap kort en helder en een bedrijf kan aan de slag. Ik hou van duidelijke communicatie en dit is zowel in klantcontact als in rapportages terug te vinden. De klant krijgt deskundig en milieuadvies zonder nonsens.”

– Ing. K.R. Wilkens (Konnie)