Referentie Koole Terminals

De tankterminals van Koole Terminals vallen onder het Besluit risico zware ongevallen. Het voeren van een veiligheidsbeheersysteem is daarmee wettelijk verplicht. Bij het opstellen en herzien van procedures is een samenhangend en werkbaar systeem gerealiseerd.

Het Besluit risico zware ongevallen (BRZO) schrijft voor sommige bedrijven een veiligheidsbeheerssyteem (VBS) voor. Dit geldt voor bedrijven die meer gevaarlijke stoffen opslaan dan de in het BRZO opgenomen ondergrenzen. Het inrichten van een VBS is veel en specialistisch werk, en loopt vaak het hele jaar door. Zeker bij een startend BRZO bedrijf zijn de uitdagingen groot. Het is belangrijk het VBS eenmalig goed neer te zetten, zodat een bedrijf hier jaren profijt van heeft.

Een VBS bestaat uit diverse elementen, elk element heeft zijn eigen structuur, uitgangspunten, procedures, werkinstructies en kwaliteitseisen. Aan de hand van diverse checklists (voortgekomen uit ervaring) wordt inzichtelijk gemaakt welke elementen binnen het bedrijf extra aandacht nodig hebben. Aan de hand van deze beoordeling kan het bedrijf aan de slag.

Voor meer informatie over het VBS en overige BRZO gerelateerde onderwerpen kunt u terecht op de pagina –ondersteuning BRZO-