Referentie Cerexagri

Cerexagri produceert gewasbeschermingsmiddelen in de Rotterdamse haven. Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een aantal uitgangspuntendocumenten opgesteld. Hiermee is de opslag van de gevaarlijke stoffen verder vormgegeven.

Voor opslag van gevaarlijke stoffen kan een uitgangspuntdocument (UPD) noodzakelijk zijn. Deze verplichting geldt vanaf 10.000 kg opslag en volgt uit de richtlijn ‘Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15)’. De UPD moet daarbij aan de wettelijke criteria voldoen.

Naast de wettelijke verplichting is het zinvol om een UPD op te stellen. De opslag van de gevaarlijke stoffen wordt daarmee van diverse kanten belicht, en brengt al de mogelijkheden hiervoor in kaart. Inclusief passende maatregelen op technisch en organisatorisch vlak. Ook bij overleg met bevoegd gezag is het document een handige samenvoeging van de zaken die bij de opslag komen kijken. Er staat in wat er wordt opgeslagen, hoeveel, waar binnen het bedrijf en op welke manier.

In nauwe samenwerking met een team van deskundigen van de verschillende afdelingen van het bedrijf werkt KRWmilieu het UPD uit. Dit levert met een aantal bijeenkomsten al snel een breed gedragen set uitgangspunten op.