Referentie SVZ Service

Voor de nieuwe locatie van SVZ Service-Brielle heeft KRWmilieu een Quick-Scan uitgevoerd. De bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op milieu-relevantie en in een rapport vastgelegd. Inclusief de wet- en regelgeving die op de activiteiten van toepassing zijn. Het resultaat was snel inzicht in de te nemen maatregelen om te voldoen aan de milieueisen.

Bij het in gebruik nemen van een nieuwe locatie biedt een inzicht in de geldende milieu wet- en regelgeving voordeel. Vanaf inrichting van de fysieke locatie kan er al rekening worden gehouden met milieuvoorzieningen, wat later forse investeringen op dit gebied kan voorkomen. Ook kan het voorkomen dat de milieueisen een specifieke werkwijze afdwingen. Goed om dit al vroeg te weten.

Het laten uitvoeren van een Quick-Scan is een snelle en doeltreffende manier om alle milieu relevante zaken op tafel te krijgen, en aan de hand daarvan bepaalde keuzes te maken.